Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulaminy promocji

Regulamin promocji „DZIEŃ OJCA Z WE KNIFE ORAZ CIVIVI KNIFE”

REGULAMIN PROMOCJI „DZIEŃ OJCA Z WE KNIFE ORAZ CIVIVI KNIFE”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Organizatorem promocji w formie sprzedaży gratisowej o nazwie „Dzień ojca z WE oraz CIVIVI”, zwanej dalej „Promocją”, jest SHARG Artur Grzegorczyk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rożnowskiej 6, NIP: 113-004-08-20. zwana dalej „Organizatorem”.
2.        Celem Promocji jest promocja produktów marki „We knife” oraz ,,CIVIVI Knife"  (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych, dostępnych w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowem znajdującym się pod adresem www.sharg.pl.    Czas trwania Promocji obejmuje okres od 16 czerwca 2021 roku do 21 czerwca 2021, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
3.        Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

1.        W Promocji zostanie przyznanych łącznie 29 produktów gratisowych(dalej: „Pula produktów gratisowych) w postaci  smyczy CIVIVI Paracord Lanyard (CG-03) przedstawionego pod poniższym linkiem: https://sharg.pl/product-pol-115468-Smycz-CIVIVI-Paracord-Lanyard-Czarna-CG-03.html?query_id=8 , o wartości jednostkowej 99 złotych brutto (dalej: „Gratisu”).
    
 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1.        Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
2.        Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3.        Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4.        W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Gratisu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
a.            Zakupić w sklepie internetowym www.sharg.pl  minimum 1 Produktu Promocyjnego,
b.            Umieścić w koszyku zakupowym znajdującym się w sklepie www.sharg.pl, Gratisu znajdującego się pod linkiem: https://sharg.pl/product-pol-115468-Smycz-CIVIVI-Paracord-Lanyard-Czarna-CG-03.html?query_id=8
    Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie wzięcie udziału w Promocji.
      4.  Uczestnik może dokonać wielu zakupów i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Gratisów,  
      5.  Gratis zostanie dołączony do realizowanego zamówienia.
      6. Gratisy będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli produktów gratisowych. W przypadku, gdy liczba zakupów promocyjnych przekroczy Pulę produktów gratisowych, o prawie do Gratisu  decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu zakupu.
      7. Do dowodu zakupu zostanie naliczony gratis o wartości 0,01 zł , a cena Produktu promocyjnego zostanie umniejszona o tą kwotę.
      
 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.        Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@sharg.pl      Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
2.        Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
3.    W przypadku rezygnacji z zakupu Produktu promocyjnego klient zobowiązany jest do zwrotu Gratisu. W innym przypadku Organizator naliczy karę umowną w wysokości wartości Gratisu tj. 99 złotych brutto.
4.        Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony wiadomością e-mail podanym w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5.        Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod poniższym linkiem:

https://sharg.pl/Regulaminy-promocji-cterms-pol-59.html

    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 3887 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-09-28
Polecam!
2023-09-27
Szybka dostawa wszystko ok jeśli chodzi o dostawę.Na nożach się nie znam więc zostawię opinię bardziej obeznanych w temacie.Co mogę napisać to to że wszystko dobrze chodzi .żadnych rys trochę ciężki jak dla mnie
pixel